Geschiedenis van Bonaire

Lees hier meer over de boeiende geschiedenis van Bonaire

»Het ontstaan    »Spaanse tijd    »Nederland    »Heden

»Het ontstaan                 »Spaanse tijd   
»Nederland                     »Heden

De geschiedenis van Bonaire is roerig te noemen. Zeker als je weet  dat het eiland pas relatief kort geleden ontdekt is. Bonaire is het kleinste eiland van de ABC eilanden waar ook Aruba en Curaçao deel van uitmaken. Het eiland ligt in het zuidelijke deel van de Caribische Zee voor de kust van Venezuela. Op dit moment is Bonaire een Nederlands eiland. Het vormt sinds 2010 zelfs een bijzondere gemeente van Nederland. Dit is niet altijd zo geweest. Sinds de ontdekking rond 1500 is het eiland door diverse landen bezet geweest. Dit heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van dit eiland. Dat is op vele manieren nog zichtbaar.

Slavenhuisjes Bonaire vanaf de zee gezien

Het ontstaan van Bonaire

Het eiland is ongeveer 60 miljoen jaren geleden boven de oceaan verrezen. De oudste rotsformaties bestaan voornamelijk uit gesteente van vulkanische oorsprong. Daarnaast bestaat het eiland uit kalkstenen van fossiele koralen. Ondanks dat het eiland pas 1000 jaar bewoond is, hebben al verschillende volkeren het eiland bewoond. Over de oorspronkelijke bewoners van Bonaire is erg weinig bekend, wel blijkt uit onderzoek dat Bonaire honderden jaren door indianen (Arawakken) bewoond is geweest. Dit blijkt uit Archeologische vondsten die hier zijn gedaan. De Arawakken gebruikte dezelfde gebruiksvoorwerpen en woonde, werkte en leefde als de indianen op het Zuid Amerikaanse vaste land. Hierdoor gaat men ervan uit dat zij van het Zuid Amerikaanse continent afkomstig waren.

Rotstekeningen indianen Bonaire

Er zijn zelfs nog rotstekeningen te vinden van deze Arawak indianen. Aan de oostkant van Bonaire bij Boco Anima kan je deze bezichtigen. De tekeningen zijn met een rood-bruine kleurstof geschilderd. De betekenis van de schilderingen is niet bekend.

Spaanse tijd

Volgens de verhalen waren rond 1500 Alonso de Ojeda en Amerigo Vespucci de eerste Europeanen die Bonaire ontdekte. Zij namen het eiland voor Spanje in bezit. Op de allereerste kaart van het Caribische gebied wordt Bonaire aangeduid als Isla de Palo Brasil ofwel “Eiland van verfhout”.

Uitzicht over Goto meer Bonaire met vliegende flamingo

Omdat Bonaire geen goud had en niet geschikt was voor de landbouw zagen de Spanjaarden geen noodzaak een kolonie te stichten. Ze rekende het samen met de rest van de antillen tot de islas inútiles ofwel “Nutteloze eilanden”. De lokale indianen werden afgevoerd om als slaven te dienen op het eiland Hispaniola. In 1526 introduceerden de Spanjaarden vee op Bonaire. Als gevolg hiervan komen ezels (buriku) en geiten (kabritu) er in het wild voor.

De slavenhuisjes van Bonaire zijn nog te bezichtigen

Nederland en Bonaire

In 1636 Heeft Nederland Bonaire veroverd van de Spanjaarden en viel Bonaire in Nederlandse handen. Vanaf deze tijd kwam het eiland onder bestuur van de West-Indische Compagnie waarvan Wouter van Twiller de eerst aangestelde gouverneur was. Deze importeerde een aantal slaven voor de zoutwinning in de zoutpannen en landbouw zoals houtwinning en het verbouwen van mais. De slaven in de zoutpannen werkten en sliepen in slavenhuisjes. Deze slavenhuisjes zijn nog steeds te zien aan de zuidkant van het eiland. In 1863 is de slavernij afgeschaft.

Gele slavenhuisjes van Bonaire

In het begin van de negentiende eeuw veroverde Groot Brittannië tot 2 keer toe de heerschap over de Antillen. Dit was echter van korte duur en in 1816 werd Bonaire definitief aan Nederland toegewezen. Ter bescherming bouwde de Nederlandse overheid in Kralendijk een fort ter bescherming “Fort Oranje”

Fort Oranje Bonaire

Heden

Op dit moment telt Bonaire ongeveer 19.300 inwoners. Het eiland heeft vijf zeehavens waarvan er 2 in Kralendijk liggen.

Cruiseboot op zee Bonaire

Eind vorige eeuw is de haven van Kralendijk vernieuwd, waardoor naast vracht- en containerschepen ook grote cruiseschepen eenvoudig kunnen afmeren. Een groot deel van de inwoners leeft inmiddels direct of indirect van de toeristische industrie. Er zijn nog veel restanten te vinden van de roerige geschiedenis. Zo staan er diverse historische gebouwen en zijn er verschillende musea te vinden. Bij de zoutmeren van Bonaire staan ook nog een aantal slavenhuisjes. De gele en witte slavenhuisjes staan niet ver van elkaar vandaan en vormen een indrukwekkende herinneren aan de geschiedenis van Bonaire.

Landhuis Slagbaai Bonaire

Er zijn zelfs nog rotstekeningen te vinden van deze Arawak indianen. Aan de oostkant van Bonaire bij Boco Anima kan je deze bezichtigen. De tekeningen zijn met een rood-bruine kleurstof geschilderd. De betekenis van de schilderingen is niet bekend.

Er wordt ook nog volop zout gewonnen aan de zuidkant van het eiland. Wie richting het zuiden rijdt ziet de zoutbergen en zoutpannen al van ver oprijzen. Het zout wordt vandaag de dag vooral gebruikt voor vaatwasmachines, cosmetica en consumptiezout.

De Zoutpier van Bonaire vanaf zee gezien
Vissen Bonaire
Duikkaart Bonaire
Rincon Autoroutes Kaart
Tras Di Montana autoroute
Rincon Autoroutes Kaart
Bara di Karta Kaart